Kontakt

Ze zdravotních a bezpečnostních důvodů nebudou mít žáci s sebou mobilní telefon.

V případě nutnosti se prosím obracejte na telefon tyto kontakty: vedoucí kurzu (Mgr. Marcela Mrázková) - tel. 720 052 435, hotel - tel. 571 645 106.

Nezapomeňte dětem psát! (Hotel Mesit, Horní Bečva 0316, 756 57, web hotelu Mesit)

V prostorách hotelu nejsou možné po dobu konání ozdravného pobytu žádné návštěvy ze strany rodinných příslušníků žáků. Jde o uzavřený dětský kolektiv.

Poučení o chování

Vzhledem k tomu, že ozdravný pobyt je součást školní výuky, platí po celou dobu znění školního řádu, a to včetně zákazu používání mobilních telefonů.

Před odjezdem budou žáci poučeni o bezpečném chování a dodržování veškerých pokynů pověřených osob při přepravě, při pobytu na hotelovém zařízení (zákaz vyklánění se z oken, vycházení na balkony, ničení zařízení, vzdalování se z místa bez dovolení, ...) a při pohytu v přírodě. Poučení proběhne ve škole, žáky prosím poučte také doma.

Škody způsobené úmyslně na zařízení hotelu či při přepravě budou uhrazeny zákonnými zástupci.

Zdraví žáků 

Pobytu se může účastnit jen dítě, které je zcela zdravé. Za infekční je považováno také dítě, které má vši.

Žáci byli poučeni o nutnosti neprodleně hlásit veškerá i drobná poranění či úrazy.

Pokud nastanou zdravotní komplikace, budeme kontaktovat lékaře se sídlem na Horní Bečvě MUDr. Zdislavu Dospělovou (dětská lékařka), MUDr. Radka Včelaře (zubař), v případě vážnějších problémů a mimo ordinační dobu uvedených lékařů Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje. V případě potřeby návštěvy lékaře, která nebude zajištěna sanitkou, budou žáci dopravování taxislužbou TOYOTAXI (603 492 979).

Žákům budou v průběhu pobytu podávány léky, které jsou v souladu s informacemi dětského lékaře (viz Potvrzení o zdravotní způsobilosti) a rodiče (viz Dotazník k účasti na EVVO ozdravném pobytu). Veškeré léky bude žákům podávat zdravotník kurzu. Rodiče předají všechny léky u autobusu třídnímu učiteli. Po dobu pobytu nesmí žáci sami s žádnými léky manipulovat, ani je nesmí mít u sebe! Z organizačních důvodů prosíme o to, aby s sebou měli žáci jen léky, které musí nutně užívat.

 

V případě onemocnění dítěte nebo v případě vážných kázeňských problémů budou neprodleně informováni zákonní zástupci. Zákonní zástupci jsou v takovém případě povinni zajistit okamžitý individuální odvoz dítěte domů. Buďte prosím na příjmu!

 

Denní režim

 7:30   Budíček 
8:00 - 8:30   Snídaně
8:30 - 9:00   Osobní volno
9:00 - 11:30   Dopolední program
11:30 - 12:00   Osobní volno
12:00 - 12:30   Oběd
12:30 - 14:00   Polední klid
14:00 - 17:30   Odpolední program
17:30 - 18:00   Osobní volno
18:00 - 18:30   Večeře
18:30 - 19:00   Příprava na večerní program
19:00 - 20:00   Večerní program
20:00 - 20:30   Příprava na večerku
20:30   Večerka

Součástí programu bude také návštěva hotelového bazénu.

Základní informace

Informace k návratuDnes je 19. 06. 2024 | Svátek má: Leoš | Počasí v Přerově: 30.83 °C | Počasí zítra: 22.91 °C