Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že se nám pro letošní školní rok podařilo získat finanční podporu formou dotace ze Státního fondu životního prostředí na realizaci projektu: "Environmentální pobyt žáků ZŠ Přerov, Trávník 27 - Badatelské putování labyrintem přírody Jeseníků a Beskyd". Cílem projektu je podpora terénní výuky environmentální výchovy a také prevence akutních respiračních onemocnění a zlepšení celkového zdravotního stavu dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Jsme rádi, že můžeme ještě letos nabídnout dětem možnost strávit období smogových situací v CHKO Beskydy.

V případě, že máte jakýkoliv dotaz, či potřebujete doplňující informace, obracejte se prosím na vedení školy. Rádi Vám všechny potřebné informace zprostředkujeme. 

Mgr. Kamila Burianová
ředitelka školy


Důležité informace

svp vybaveni

Před odjezdem

svp odjezd

V den odjezdu

svp pobyt

Pobyt

svp navrat

Návrat


Podmínky účasti

Závaznou přihlášku prosím odevzdejte nejpozději do pátku 1. 11. 2019. Po tomto termínu již bohužel není možné děti dále přihlašovat. 

Rodiče se přihlášením dítěte zavazují mimo jiné k tomu, že dítě absolvuje pobyt v plném rozsahu, tj. 5 nocí. Pozdější příjezd nebo dřívější odjezd z akce není možný (dle podmínek poskytovatele dotace). Výjimkou je pouze onemocnění v rámci pobytu.

Před odevzdáním závazné přihlášky byli rodiče informování o tom, že ozdravného pobytu se nemůže zúčastnit dítě, jehož zdravotní stav by mohl být tímto pobytem ohrožen, ani dítě, které by mohlo zdravotně ohrozit ostatní žáky. 

Dále se rodiče zavázali zajistit dítěti individuální odvoz, nastanou-li zvláštní okolnosti (jako je např. onemocnění dítěte, porušování pravidel pobytu).

Dalšími podmínkami účasti dítěte je včasná platba pobytu a včasné odevzdání správně vyplněné dokumentace (1. Dotazník k účsti na EVVO ozdravném pobytu, 2. Originál Posudku o zdravotní způsobilosti, 3. Prohlášení zákonných zástupců dítěte o bezinfekčnosti).

Před odjezdem odevzdají děti svému třídnímu učiteli kopii kartičky zdravotní pojišťovny a veškeré léky opatřené popisem přesného dávkování.

Informativní třídní schůzka

Podrobnější informace k ozdravnému pobytu proběhne 20. 2. 2020. Do tohoto termínu musí být překontrolována úplnost a platnost Posudků o zdravotní způsobilosti (posudky jsme vybírali a kontrolovali kvůli plavání, takže tuto povinnost již máme splněnu).

Informace k platbě 

Celkové finanční náklady na Ozdravný pobyt činí 3 100 Kč, přičemž zákonní zástupci hradí částku 2 600 Kč (zbytek nákladů je hrazen z grantové podpory Ministerstva životního prostředí a část z příspěvku SPŠ). Poplatek za ozdravný pobyt prosím zašlete bezhotovostně na účet škol: č. účtu 107-8944560247, kód banky 0100. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno, příjmení a třídu žáka (bez těchto údajů nebude možné platbu identifikovat). Platbu proveďte nejpozději do 5. 3. 2020.

Termín konání

Ozdravný pobyt musí být dle podmínek SFŽP ČR realizován v období topné sezony, proto je plánován na období 15. 3. - 24. 4. 2020.
Termín ozdravného pobytu naší třídy je 22.-27. 3. 2020. Ozdravný pobyt bude zahájen v neděli a ukončen v pátek. V oba tyto dny mají děti v hotelu zajištěn oběd. Oběd ve školní jídelně bude žákům odhlášen školou.

Místo konání

Akce se uskuteční v hotelu Mesit na hřebeni Beskyd.Dnes je 22. 05. 2024 | Svátek má: Emil | Počasí v Přerově: 17.55 °C | Počasí zítra: 21.92 °C