Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že se nám pro letošní školní rok podařilo získat finanční podporu formou dotace ze Státního fondu životního prostředí na realizaci projektu: "Environmentální pobyt žáků ZŠ Přerov, Trávník 27 - Badatelské putování labyrintem přírody Jeseníků a Beskyd". Cílem projektu je podpora terénní výuky environmentální výchovy a také prevence akutních respiračních onemocnění a zlepšení celkového zdravotního stavu dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Jsme rádi, že můžeme ještě letos nabídnout dětem možnost strávit období smogových situací v CHKO Jeseníky.

V případě, že máte jakýkoliv dotaz, či potřebujete doplňující informace, obracejte se prosím na vedení školy. Rádi Vám všechny potřebné informace zprostředkujeme. 

Mgr. Kamila Burianová
ředitelka školy


Důležité informace

svp vybaveni

Před odjezdem

svp odjezd

V den odjezdu

svp pobyt

Pobyt

svp navrat

Návrat


Podmínky účasti

Závaznou přihlášku prosím odevzdejte nejpozději do pátku 16. 11. 2018. Po tomto termínu již bohužel není možné děti dále přihlašovat. 

Rodiče se přihlášením dítěte zavazují mimo jiné k tomu, že dítě absolvuje pobyt v plném rozsahu, tj. 5 nocí. Pozdější příjezd nebo dřívější odjezd z akce není možný (dle podmínek poskytovatele dotace). Výjimkou je pouze onemocnění v rámci pobytu.

Před odevzdáním závazné přihlášky byli rodiče informování o tom, že ozdravného pobytu se nemůže zúčastnit dítě, jehož zdravotní stav by mohl být tímto pobytem ohrožen, ani dítě, které by mohlo zdravotně ohrozit ostatní žáky. 

Dále se rodiče zavázali zajistit dítěti individuální odvoz, nastanou-li zvláštní okolnosti (jako je např. onemocnění dítěte).

Dalšími podmínkami účasti dítěte je včasná platba pobytu a včasné odevzdání správně vyplněné dokumentace (1. Dotazník ke konání OP, 2. Bezpečnostní pokyny, 3. Originál posudku o zdravotní způsobilosti, 4. Potvrzení o bezinfekčnosti).

Před odjezdem odevzdají děti svému třídnímu učiteli kartičku zdravotní pojišťovny a veškeré léky opatřené popisem přesného dávkování.

Informace k platbě 

Celkové finanční náklady na Ozdravný pobyt činí 2 900 Kč, přičemž zákonní zástupci hradí částku 2 300 Kč (zbytek nákladů je hrazen z grantové podpory Ministerstva životního prostředí a část z příspěvku SPŠ).

Částku je nutno uhradit do 28. 2. 2019. Platbu lze provést v hotovosti na třídních schůzkách dne 14. 2. 2019 nebo bezhotovostně na účet školy do výše uvedeného termínu (pokyny k bezhotovostní platbě mají děti vylepeny v úkolníčcích).

Dále budeme vybírat 100 Kč na pomůcky, případně výlet. Tuto částku prosím zaplaťte v hotovosti.

Termín konání

Ozdravný pobyt musí být dle podmínek SFŽP ČR realizován v období topné sezony. Naše třída odjede ve druhém turnusu, tj. 24. 3. - 29. 3. 2019 (od neděle do pátku). Pobyt je zahájen a ukončen obědem. 

Místo konání

Akce se uskuteční v hotelu Červenohorské sedlo na hřebeni Jeseníků.Dnes je 13. 07. 2024 | Svátek má: Markéta | Počasí v Přerově: 18.95 °C | Počasí zítra: 27.88 °C