V současné době je bohužel doprava velmi hustá, proto může být jízda na kole velmi nebezpečná, a to obzvlášť pokud cyklista dobře nezná pravidla silničního provozu.

cyklista5

Pro cyklistiku jsou vhodnější méně frekventované cesty, lesní a polní cesty nebo stezky pro cyklisty. Pokud je v blízkosti stezka pro cyklisty, musí ji cyklista použít!

Cyklisté nesmí jezdit po chodníku, ten slouží chodcům.


Osoba mladší 10 let může na veřejnou komunikaci vyjet pouze s dohledem osoby starší 15 let.
Tato osoba musí být způsobilá dohled vykonávat.

Dítě mladší 18 let musí mít při jízdě na kole nasazenou přilbu. Nejčastější příčinou úmrtí cyklisty je úraz hlavy.

 

 

Kolo musí být správně vybaveno.

cyklista1

 

Cyklista musí znát a dodržovat pravidla silničního provozu. Pravidla je důležité si občas zopakovat!

 

Základní pravidla bezpečné jízdy na kole:

1. Jezdi při pravém okraji vozovky.

2. Pokud jede více cyklistů najednou, musí jet za sebou s dostatečným odstupem
    Odstup si udržuj také od ostatních vozidel. Nejezdi ale příliš blízko ke krajnici!

     cyklista3        cyklista6

3. Při ztížené viditelnosti musíš jezdit osvětlen.

    cyklista9

4. Změnu směru oznamuj upažením ruky před zahájením odbočování.


5.
Při jízdě musíš mít nohy na pedálech a držet se řídítek. Řídítko můžeš pustit jen při signalizaci před odbočování.

6. Při jízdě se nesmíš držet jiného vozidla, motocyklu nebo jiného cyklisty.

7. Nesmíš převážet předměty, které by neumožňovaly bezpečné ovládání kola nebo ohrožovaly ostatní (např. nesmíš vozit jiné kolo, táhnout ruční vozík, venčit psa).

8. Na jednomístném kole smíš převážet jinou osobu jen pokud jsi starší 15 let a pokud máš pro ni na kole sedačku.

 

 

 cyklista2

 

cyklista7             cyklista4


Zdroj: zachranari.sk



Dnes je 13. 07. 2024 | Svátek má: Markéta | Počasí v Přerově: 19.03 °C | Počasí zítra: 27.88 °C