HLÁSKOSLOVÍ

  SLOVNÍ ZÁSOBA 

  TVAROSLOVÍ

  SKLADBA

  PRAVOPIS


  Hlásky

   Slovo a jeho význam

   Slovní druhy

      Podstatná jména

        - rod

        - číslo

        - pád

        - životnost

        - vzory

      Slovesa

        - osoba

        - číslo

        - způsob

        - čas

   Stavba slova


   Věta a slovo

   Druhy vět

   Větné celky

         Vzorec souvětí

   Větné členy

         Přísudek a podmět

   Skladební dvojice   I/Y

     - v základu slova po B

     - v základu slova po L

     - v základu slova po M

     - v základu slova po P

     - v základu slova po S

     - v základu slova po V

     - v základu slova po Z

     - v koncovkách podst. jmen

   Párové souhlásky 

 

Chytré hlavičkyDnes je 19. 06. 2024 | Svátek má: Leoš | Počasí v Přerově: 26.35 °C | Počasí zítra: 22.79 °C